dessa fins till beskådning på Tintin butiken Adelsgatan